Leasing - jak funguje, výhody a nevýhody


Co je leasing

Leasing je finanční nástroj, který umožňuje jednotlivcům nebo firmám získat dočasné právo užívat majetek (například vozidlo, stroje, nemovitost) od leasingové společnosti výměnou za pravidelné platby. Mnoho lidí a firem využívá leasing k financování nákladného majetku, aniž by museli investovat velké množství kapitálu na nákup.

Jak funguje leasing?

 1. Výběr majetku: Nejprve si leasingový zákazník vybere majetek, který chce financovat prostřednictvím leasingu. Tento majetek může zahrnovat automobily, stroje, počítačové vybavení, nemovitosti a další.
 2. Leasingová společnost: Zákazník uzavře s leasingovou společností leasingovou smlouvu. V této smlouvě jsou stanoveny podmínky, včetně doby trvání leasingu, výše měsíčních platby a jaký majetek bude financován.
 3. Platby: Během trvání leasingu zákazník platí leasingové společnosti pravidelné měsíční platby. Tyto platby jsou obvykle pevné a dohodnuté na začátku smlouvy.
 4. Užívání majetku: Zákazník má právo užívat majetek, který je předmětem leasingu, po dobu trvání smlouvy. V případě automobilů to zahrnuje provozování vozidla, v případě strojů to zahrnuje výrobní provoz a tak dále.
 5. Vlastnictví: Během trvání smlouvy je majetek vlastnictvím leasingové společnosti. Po skončení smlouvy má zákazník často možnost buď odkoupit majetek za stanovenou cenu (reziduální hodnota), prodloužit leasing nebo vrátit majetek leasingové společnosti.Při sjednání leasingu je nutno složit akontaci. Jde o první navýšenou splátku, která odpovídá nejčastěji 10 procentům a víc z ceny kupované věci.

Na první pohled se může zdát, že se jedná o totožný finanční produkt se splátkovým prodejem. Není tomu ale tak. V případě leasingu kupovaná věc připadá poskytovateli leasingu, od nějž si zákazník věc postupně odkupuje.

Výhody

 1. Finanční flexibilita Leasing umožňuje firmám a jednotlivcům získat majetek bez velkých kapitálových investic.
 2. Daňové výhody: Leasingové platby jsou zahrnuty mezi daňově uznatelné náklady.
 3. Aktualizace technologie: Leasing umožňuje firmám pružně aktualizovat technologii nebo zařízení bez nutnosti investovat.


Náš tip:
Internetové stránky Financie-Plus.sk Vám pomohou zorientovat se ve finančních produktech na Slovenském trhu. Pokud jste občanem SR a potřebujete poradit s výběrem bankovního konta, spoření, pojištění nebo půjčky, navštivte Financie-Plus.sk a dozvíte se více.


Leasingové společnosti jsou často přidružené k prodejcům automobilů, a tak máte vše potřebné na jednom místě.

Nevýhody

 1. Celkové náklady: Celkové náklady na leasing mohou být vyšší než náklady na nákup majetku.
 2. Omezení užívání: Leasingová dohoda může obsahovat omezení ohledně způsobu užívání majetku.
 3. Vlastnictví: Majetek zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti, což znamená, že nájemce nezíská majetek na konci smluvního vztahu.

Největší nevýhodou jsou bezesporu omezená vlastnická práva věci. Dokud nesplatíte celou dlužnou částku, můžete být v mnohých ohledech dosti omezeni. Přesto jsou některé vlastnické povinnosti přeneseny na nájemce.

Za vypovězení smlouvy je nastaveno vysoké penále. V případě bankrotu leasingové společnosti je nájemce nucen vrátit předmět leasingu a domluvit se na vyrovnání.

Společnosti

Na českém trhu nalezneme celou řadu společností, které leasing nabízejí. Některé z nich se přímo specializují na jednotlivé druhy leasingu.

Nejznámějším u nás bude dost možná ŠkoFIN. Dále jmenujeme Agro Leasing, Uni Leasing či Cofidis. Mnoho bankovních domů má vlastní oddělení leasingu.
Další témata: